Abeceda Trocha inak - edukačné kartičky

€15.00

Vypredané

Edukatívna pomôcka, v ktorej nejde o bežné memorovanie písmen.
Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

Vizuálnej zhody - písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa, t.j. ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena.
Fonetickej zhody - zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.
Príbehu - obrazové a zvukové spojenie medzi písmenom abecedy a ilustráciou je umocnené zveršovaným príbehom, ktorý vystihuje podstatu ilustrácie.

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
- vizuálnu predstavivosť a myslenie,
- plynulosť reči a slovnú zásobu,
- sluchovú pamäť a sluchové vnímanie,
- zrakovú pamäť a zrakové vnímanie,
- mentálny vývoj dieťaťa,
- koncentráciu a pozornosť.

Balenie obsahuje 27 kusov kartičiek.                                                              
Rozmery: 7,5 x 1 x 13 cm
Výrobca: Trocha Inak